In Reflect

COACHING & TRAINING

• Individuele begeleiding aan personen vanaf 16 jaar

• Relatie begeleiding aan partners, ouder-kind, gezinnen

• Inzetbaarheid binnen huisartspraktijk als POH-GGZ

• Online consulten

Hoe wij werken

INDIVIDUELE BEGELEIDING

Mensen kunnen vastlopen in het dagelijks leven. Denk hierbij aan niet tevreden zijn met jezelf, het gevoel hebben niet tot je recht te komen, herhaaldelijk tegen dezelfde problemen oplopen, last hebben van somberheid, angst, te veel stress of klachten als gevolg van een ingrijpende gebeurtenis.

De begeleiding bestaat uit inventariseren van wat er gaande is in jouw leven en wat je zou willen veranderen of bereiken. Vervolgens ga je dan samen met één van ons aan de slag om jouw doel te bereiken, op een manier die bij jou past. We kunnen hierbij gebruik maken van interventies uit verschillende methodieken zoals oplossingsgericht werken, systeemgericht werken, rationeel- emotieve therapie, beeldtaal, EMDR etc.

RELATIE BEGELEIDING

Door middel van relatiegesprekken en opdrachten waarin we vooral ingaan op communicatiepatronen en diepere (soms niet zichtbare) wensen en behoeften maken we inzichtelijk wat er nodig is voor verandering of verbetering van onderlinge relatie(s). 

Hierbij maken we onder andere gebruik van het Life Languages™ model dat veel helderheid geeft over je persoonlijke unieke communicatiestijl en die van anderen en hoe daar in het dagelijks leven mee om te gaan om de onderlinge samenwerking te bevorderen.

Over onze naam

De naam In Reflect hebben wij gekozen omdat het symbool staat voor onze manier van werken en onze visie op het leven. Het verwijst naar het werkwoord reflecteren en naar het woord reflectie.

Reflecteren staat voor stilstaan, bij jezelf nagaan of je leeft zoals je dat graag zou willen. Je bent zelf degene die verantwoordelijk is voor de keuzes die je maakt en de manier waarop je leeft, ongeacht de omstandigheden waarin je verkeert.

Reflectie staat voor weerspiegeling. Wie of wat weerspiegel jij in je dagelijks leven? Welke levensvisie, waarden, inspiratiebron zijn voor jou belangrijk? Waar haal jij je energie vandaan? Waar put jij kracht en inspiratie uit?

Het logo van In Reflect staat symbool voor tot bloei komen en de kleurrijkheid van ieder mens. Jij mag er zijn! Laat jij jouw unieke kleuren zien?
Kortom, In Reflect staat voor tijd en afstand nemen van de dagelijkse gang van zaken om na te gaan of je leeft volgens wat voor jou belangrijk is in het leven.

Wie wij zijn

 Mirjam van Eck

Mirjam van Eck

Sinds 2010 werkt ze als zelfstandig Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige en sinds 2012 als Praktijk Ondersteuner Huisartsen Geestelijke Gezondheidszorg, Systemisch hulpverlener, Master Practitioner EMDR  en Seksuologisch hulpverlener. Daarvoor werkte ze al diverse jaren in de zorg- en hulpverlening.

Mirjam is begonnen in de A-verpleging, en uiteindelijk is zij gaan werken in de zorg aan mensen met psychische en psychiatrische problematiek. Wat zij heel belangrijk vindt, is dat de ander zich gehoord en serieus genomen voelt. De hulpvrager staat bij haar centraal en daarom vindt zij het belangrijk dat er geluisterd wordt naar en aangesloten wordt bij de wensen en behoeften van die ander.

Ze geniet er altijd weer van als ze iemand tot groei ziet komen; als iemand weer in zijn krachten komt. Zij leeft en werkt vanuit een christelijke levensvisie, maar dat betekent niet dat ze zich alleen op christenen richt. Iedereen is welkom bij haar. Ze is aangesloten bij: V&VN-SPV, LV-POHGGZ en samenwerkende EMDR therapeuten Nederland.

Kirsten Koole 

Kirsten Koole

Sinds 1988 heeft ze binnen de geestelijke gezondheidszorg als B-verpleegkundige, Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige en manager gewerkt. In 2010 heeft ze de stap naar zelfstandig hulpverlener gemaakt om de vrijheid te hebben om volgens haar visie te werken.  Ze vindt het belangrijk om goed te luisteren naar ieders verhaal en wensen, en sluit daar zo dicht mogelijk bij aan gedurende het begeleidingstraject.

Ze werkt als Praktijk Ondersteuner Huisartsen Geestelijke Gezondheidszorg, Psychotraumahulpverlener, Master Practitioner EMDR en als Certified Communication Coach van Life Languages International.

Haar manier van werken baseert ze op professionele methoden en Bijbelse waarden. Ze is ervan overtuigd dat God ons heeft gemaakt en Hij meer dan wie dan ook weet wat een mens nodig heeft. Hoewel ze als persoon leeft en werkt vanuit een christelijke levensvisie is iedereen – ongeacht geloofsachtergrond of levensbeschouwing – welkom. Je kunt rekenen op professionele en respectvolle begeleiding. Ze is aangesloten bij: V&VN, LV-POHGGZ, LLI, Samenwerkende EMDR therapeuten Nederland.

Tarieven

Uurtarief: € 70,00.
De tijd van het consult zal variëren tussen 45 en 90 minuten afhankelijk van de afspraken die hierover gemaakt zijn.

Gezien de ontwikkelingen binnen de GGZ, het steeds meer wegvallen van vergoedingen en de steeds grotere invloed van zorgverzekeraars, hebben we ervoor gekozen om geheel los van zorgverzekeraars ons werk te doen zodat we gerichte hulp op maat kunnen blijven geven. Consequentie is dat de begeleiding niet vergoed wordt. Bij werkgerelateerde problematiek is het vaak mogelijk dat de werkgever (mee) betaalt. Vraag hierna bij je werkgever.

Voor inzetbaarheid als POH-GGZ gelden tarieven in overleg met huisartspraktijk.

Contact gegevens

Mirjam van Eck
Hoge Dijk 180
8463 NN Rotsterhaule
06-51146337

Kirsten Koole
Oostercluft 288
8332 DM Steenwijk
06-47264626